Nawigacja

O przedszkolu

Ewaluacja wewnętrzna przedszkola 2010/2011

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji .

Badaniu zastał poddany:

Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Wymaganie 3.3 promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

Przedmiotem ewaluacji było badanie:

 • skuteczności podejmowanych działań na rzecz promocji wartości wychowania przedszkolnego i promocji przedszkola.

Celem ewaluacji było:

 • Sprawdzenie czy oferta zajęć oraz działania podejmowane w przedszkolu są znane w środowisku lokalnym

  Przedstawiono także pytania kluczowe:

 1. Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań?

 2. Jakie działania podejmuje przedszkole by oferta zajęć i prowadzone działania były szeroko upowszechnione?

 

Do zebrania danych wykorzystano:

1. Metody:

 • opinia eksperta- dyrektor przedszkola- rozmowa;

 • ankieta;

 • analiza dokumentów:

  - galeria prac dzieci;

  - tablica informacyjna dla rodziców;

  - artykuły prasowe o przedszkolu;

  - strona internetowa przedszkola (galeria zdjęć);

  2. Narzędzia:

 • rozmowa;

 • kwestionariusz ankiety;

  3. Dokumenty:

 • listy obecności,

 • zdjęcia,

 

Organizacja zbierania danych odbędzie się w następującym porządku:

 • opracowanie projekt ewaluacji wewnętrznej;

 • opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej;

 • przygotowanie narzędzi badawczych;

 • przeprowadzenie badania;

 • sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji wewnętrznej;

 

W dniu 14-01-2011r. odbyła się rozmowa z ekspertem, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bełżcu, Panią Joanną Pyrek. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że w przedszkole prowadzi bogatą i szeroką promocję wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywna opinią o wychowaniu przedszkolnym. Z taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. w placówce dba sie o dobro wszystkich dzieci i ich rozwój. Przedszkole w sposób otwarty i życzliwy wyszło na przeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak również środowiska lokalnego.

W celu uzyskania informacji na temat znajomości oferty przedszkola, przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Badania przeprowadzono wśród rodziców obu grup.

Z analizy ankiety wynika, że wszyscy rodzice znaja oferte zajęć przedszkolnych. Informacja do nich dotarła z różnych źródeł, najwięcej jednak dowiedziało się od rodziców, które dziecko już chodziło do przedszkola 98%.

Wszyscy ankietowani wiedzą o zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, zajęciach z jęz. angielskiego, prawie wszyscy wymienili również religie i rytmikę.

Wg ankietowanych największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkonego mają: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, imprezy okolicznościowe, galeria prac dzieci, zaproszeni goście, wycieczki i wyjścia oraz zajęcia dodatkowe. Natomiast najrzadziej wybierano: tablicę informacyjną, dni kulinarne, konkursy, dni otwarte i akcje charytatywne.

Nielicznie wypisali, że wszystkie działania organizowane przez przedszkole wpływaja na promocję wartości wychowania przedszkolnego, a najczęściej wymieniane to: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zaproszeni goście, galeria prac dzieci, wycieczki i wyjścia oraz zajęcia dodatkowe. Natomiast najrzadziej wymieniane to: konkursy, imprezy, dni otwarte, dni kulinarne, akcje charytatywne, 15,2% osób napisało, że nic.

Zdaniem 98% ankietowanych wszystkie działania podejmowane w przedszkolu przynoszą zamierzone efekty, 1 osoba ankietowana odpowiedziała "Nie wiem".

Znaczna część, bo 96% ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane działania promocyjne w przedszkolu są wystarczające, 4% zaś, że "nie wie".

Na pytanie: "Co należąłoby jeszcze zrobić w celu bardziej atrakcyjnej promocji wychowania przedszkolnego 95% ankietowanych rodziców nie nie wypisała.

Niektórzy ankietowani rodzice proponowali:

 • poprawę warunków lokalowych,

 • pracę z dziećmi w małych grupach, bardziej indywidualne zajęcia (co chyba nie jest możliwe)

 • zmienić nastawienie i mentalność rodziców,

 • trudno powiedzieć, jestem batrdzo zadowolona z działalności przedszkola,

 • jakieś ciekawe programy telewizyjne o zwierzętach i środowisku

 • jest wystarczająco;

 

 

Wg 100% ankietowanych rodziców przedszkole jest znane w środowisku lokalnym.

Z analizy dokumentów wynika, że w korytarzu przedszkolnym znajduja sie dwie tablice informacyjne, z której można było dowiedzieć się o ofertach: cenowych przedszkola, o zajęciach dodatkowych (płatnych i bezpłatnych), o planie dnia przedszkola, o tygodniowym wyżywieniu, o ważnych bieżących informacjachoraz informacji o dostępności dokumentów, które są do wglądu w gabinecie dyrektora (statut, regulaminy, tygodniowe plany pracy, itp.), co pewien czas wywieszane są wskazówki wychowawcze, zdrowotne dla rodziców oraz dotyczące wartości wychowania przedszkolnego.

O wszystkich uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych i ważnych informacjach rodzice mogą się dowiedzieć ze strony internetowej.

Informacje o niektórych wydarzeniach przedszkolnych publikowane były w lokalnej gazecie: "Tygodnik Tomaszowski" (współpraca z gazetą będzie nadal kontynuowana).

O istnieniu przedszkola środowisko lokalne można się dowiedzieć dzięki udziałowi dzieci w konkursach i przeglądach kolęd i piosenek organizowanych na terenie gminy Bełżec.

Podsumowując, stwierdza się, że znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmoanych działań jest znana wśród rodziców i w środowisku lokalnym. Wpływ na powszechną znajomość przedszkola i prowadzone w nim działania ma oferta organizowanych zajęć jak i niskie ceny.

Te podejmmowane kroki ku coraz większej powszechności placówki, jej oferty i podejmowanych działań powinne przynieść oczekiwane zamierzenia.

Strategia promocji wartości wychowania przedszkolnego będzie nadal kontynuawana z uwzględnieniem propozycji rodziców (na miarę możliwości lokalowych i finansowych przedszkola).

 

Sporządziły:

Dorota Kwiatkowska Danuta Posikata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe w Bełżcu
  Zespół Szkolno- Przedszkolny
  Przedszkole Samorządowe w Bełżcu,
  ul. Świerczewskiego 77
 • 84 664 37 31

Galeria zdjęć